ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Nea Radio

Stjørdal erklærte klimakrise

Men det er ikke krise i Malvik

Miljøkammerater: Kommunestyret i Stjørdal har erklært miljøkrise etter en interpellasjon fra MDGs Tommy Reinås (midten). Han fikk støtte fra blant annet Arbeiderpartiets representanter Jan Inge Kaspersen (t.v) og Joar Håve. Foto: Anne Gundersen

Som den andre kommunen i landet har Stjørdal erklært miljøkrise. Malvik vil fokusere på enkeltvedtak for å nå miljømål.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Vedtaket ble fattet i kommunestyret torsdag, etter en interpellasjon fra Tommy Reinås (MDG). I forslaget het det at Stjørdal kommune erklærer at vi nå lever i en klima og miljøkrise, og at vi må ha konkrete planer for hvor mye utslippskutt vi skal gjøre, og hvordan vi skal gjøre dette, år for år fremover.

– Jeg er svært glad for at kommunen nå viser ansvar og gjør dette, sier Reinås.

– Konsekvensen blir at vi nå ikke kan fatte vedtak uten å ha tatt hensynet til miljøet med i betraktningen og det er en seier for både Stjørdal og miljøsaken.

Saken fortsetter under lydklippet

Tommy Reinås og Joar Håve
Foto: Anne Gundersen

Motstand

Det var imidlertid ikke uten motstand at krisen ble erklært. FrPs Bjørn Ove Håve sa fra talerstolen at hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte eller ikke er uvisst og trakk fram den unge, svenske aktivisten Greta Thunberg som eksempel på populisme i miljøsaken. Også Venstres Ragna Straume ytret seg imot og mente at krise er et ord man ikke bør bruke uten å ha tenkt seg godt om.

– Det kan føre til frykt i befolkningen og det kan også gjøre det vanskelig å fatte vedtak som er nødvendige i kommunen, mente Straume.

Ikke krise i Malvik

Også i kommunestyret i Malvik ble forslaget om å erklære miljøkrise lagt fram i en interpellasjon. Her var det SVs Rakel Trondal som stilte spørsmålet til ordføreren. I forslaget til vedtak het det at kommunestyret i Malvik støtter at klimakrisen må erklæres som en nasjonal
nødssituasjon og at dette krever ekstraordinær, rask og felles innsats for å inngå katastrofale konsekvenser i Malvik, Norge og verden. Vi må være utslippsfrie innen 2040 og få på plass realistiske og forpliktende planer for å kutte utslipp både på kommunalt og nasjonalt nivå. Ordfører Ingrid Aune takket Trondal for å holde fokuset på en viktig sak, men foreslo at Malvik, i stedet for å erklære krise, skal jobbe for miljøet vedtak for vedtak. Trondals forslag til vedtak falt.

Skuffet

– Redselen for å kalle ei klimakrise for ei krise er tydeligvis større enn for konsekvensene av klimakrisa, blant kommunestyrerepresentanter i Malvik, sier leder i Malvik MDG, Knut Svisdahl. MDG var det eneste partiet som støttet SVs interpellasjon.

– Det er påfallende å lytte til så mange innlegg om saken, der man kunngjorde hvor uenig man er i ordet krise, uten et eneste ord om hvilken beredskap kommunen bør sette inn av nye tiltak.

Foregangskommune

– Stjørdal skal være en foregangskommune når det gjelder natur- og miljøfokus, det er noe vi vedtok da MDG gikk inn i styringsammarbeidet. Derfor er det svært gledelig at kommunen nå tar dette ansvaret, sier Tommy Reinås.

Nøkkelord

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.