Annonse
Nea Radio

«Sommerhjelpen» på plass i Håmmårsbukta

Foto: Anette Fossmo

Gjentar fjorårets suksess - betydelig økning i antall geiter som skal beite på friområdet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

I fjor sommer ble det for første gang på veldig lenge satt ut geiter til beite i Håmmårsbukta. Avdeling park og idrett stilte seg spørsmålet om hvordan de kunne dekke over og ta vare på noen av kommunens større friområder. Resultatet ble, som en del av et annet prosjekt (tiltak for ville pollinerende insekter), at 5 voksne geiter og 1 kje ble plassert ute i Håmmårsbukta. Fjorårets initiativ ble så populært blant publikum, at de i år bestemte seg for å annonsere geiteslippet via sin facebookside. Til tros for at arrangementet ble lagt ut bare få timer før, ble det et ganske godt oppmøte hvor både voksne og barn koste seg med slippet av hele 15 voksne og 12 kje.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

- Vi startet opp et prosjekt i fjor sammen med Vegard Vigdenes, hvor kashmirgeiter ble brukt for å rydde friluftsområdene som vi selv ikke rekker over. Det ble veldig vellykket, da hadde vi 6 stykk inkludert ett kje. I år har vi økt til 15 voksne og 12 kje, så vi havner på 27 geiter. Det er en bra økning, så vi får håpe det går like godt i år, spesielt med tanke på ferdselen i området. I fjor var det ingen skader, så vi håper på det i år også, forteller leder i avdeling park og idrett, John Fornes.

- Vi bruker det samme systemet som i fjor (virtuell inngjerding). Vi hadde alle klavene i fjor også. Så er det kun de voksne som har klaver, kje går uten, så de kan faktisk gå utenfor gjerdet og treffe på folk i stiene. Men stort sett vil jeg tro de holder seg til moren og plassen sin, fortsetter han.

Den virtuelle inngjerding er tegnet opp på et dataprogram, som marker området geitene kan bevege seg i. Rund halsen har alle geitene en solselledrevet klave med GPS-sender. Nærmer de seg grensen blir de først advart med et lydsignal, går de over gjerdet får de et lite strømstøt, på lik linje med et vanlig strømgjerde.

Fra Forradal til Skatval

Geitene som skal hjelpe kommunen med å ta vare på området i Håmmårsbukta tilhører Vegard Vigdenes. Han synes initiativet til kommunen er flott og ser ikke noen problemer med å låne bort dyrene som sommerhjelp til kommunen.

- Det går nok veldig bra, erfaringsmessig. Det nye systemet, «no fence», det fungerer veldig bra og det er ingen som har klaget på det. Det er veldig enkelt, du kan følge med på geitene via en app hele tiden. Du ser jo om de stikker av, ligger i ro alt for lenge og har egentlig kontroll på alt. Du kan jo endre alt når du sitter hjemme i sofaen og har god kontroll, forklarer Vegard Vigdenes.

- Det er et godt tiltak fra kommunen, spesielt på et slik fint området som her. Hvis det blir ryddet opp litt i sidene her også, så øker det jo tilgjengeligheten til området. Så frem i tid tror jeg det blir kjempefint her, smiler han.

Sommerhjelp på vei til Tønsåsen

Geitene ble satt ut i beite i friområdet for første gang i fjor sommer, den betydelige økningen i antall geiter og kje tyder på at prosjektet har gått i en positiv retning, både når det gjelder publikum, men også som en del av det overordnet prosjektet. Ettersom tilbakemeldingene har vært så positive vil det også bli mulig å finne geiter på andre friområdet i kommunen etter hvert, og neste geiteslipp er bare noen uker unna.

- Det er bare positive tilbakemeldinger, det viser jo også oppmøte. Kort tid før vi skulle slippe geitene la vi det ut på facebook, også dukker det opp 30-40-50 personer for å se på. Det er tydelig at det er positivt, sier Fornes.

- I løpet av to til tre uker så vil det bli satt ut rundt 10 geiter på Tønsåsen i Lånke. Da blir det sikkert et lignende opplegg som i dag. Vi kommer til å informere kort tid i forveien, så kan de som vil se komme, avslutter han.

Nøkkelord

Annonse