Annonse
Nea Radio

Sentrumsplanen i Stjørdal er vedtatt

Men ikke uten protester

Fornøyde: Etter syv års arbeid er de fleste av medlemmene i Komite Plan på Stjørdal svært så fornøyde med sentrumsplanen som ble vedtatt i kommunestyret i forrige uke. På bildet: Geir Falck Andersen (H), Tor Børseth (FrP) og Rolf Charles Berg (Sp). Foto: Anne Gundersen

Sentrumsplanen for Stjørdal ble vedtatt under kommunestyremøtet i forrige uke. Men ikke alle var enige med flertallet i Komite Plan.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Etter syv års arbeid er endelig Komite Plan ferdig med sentrumsplanen for Stjørdal. Å åpne for å bygge i høyden for å få større fortetning er et stikkord, det samme er å dirigere kollektivtrafikken litt utenfor selve sentrum for å gjøre bedre plass til folk. 10 % av arealet skal avsettes til felles utearealer, både i form av parker og andre mer alternative løsninger, som terrasser og tak.

– Vi må huske at vi planlegger for framtida, sier komiteens leder Rolf Charles Berg (SP).

– Utviklingen, særlig når det gjelder klima og miljøteknologi, går så raskt at det er nærmest umulig å forutse hvordan vi kommer til å tenke om to år, for ikke å snakke om hvordan vi ser på sentrumsutvikling ti år fram i tid.

Saken fortsetter under radioingervjuet

Rolf Charles Berg, Geir Falck Andersen, Tor Børseth og Torger Størseth om sentrumsplanen i Stjørdal.
Foto: Anne Gundersen

Vil ikke i dispansfella

Den nye sentrumsplanen er overraskende åpen for kreative løsninger.

– Når det gjelder utforming av bygg har vi valgt å fokusere på muligheter i stedet for begrensninger, sier Høyres Geir Falck Andersen, politikeren som også driver eiendomsutvikling.

– Når vi ser hvordan det er i en kommune som Trondheim, så ser vi at sentrumsplanen er så rigid at det stadig må søkes dispanser. Dette er å bruke unødvendige resurser på byråkrati, mener han.

– For eksempel når det gjelder fasade, så er vi opptatt av at dette skal reflektere samtiden bygget reises i. Det vil si at vi skaper visuell historie i byen og at resultatet blir et spennende bysentrum.

Klasseskille

Komite Plan var delt i fire mot fem medlemmer da planen ble ferdigstilt og debatten gikk heftig i kommunestyret da sentrumsplanen formelt skulle vedtas.

– Det som er foreslått her er at det åpnes for å bygge leiligheter som vender mot nord, sier Arbeiderpartiets komitemedlem Torger Størseth.

– Det vil si at en god del av leilighetene ikke vil få sol før klokken 18.00 om kvelden. Han er redd for at dette, og at det også legges opp til å bygge et forholdsvis stort antall små leiligheter, vil skape et klasseskille.

– Det sier seg selv at små, mørke leiligheter vil bli langt billigere enn store flotte leiligheter med mye sol. Dette ser vi som negativt. I tillegg er det slik at fylkeslegen anbefaler et visst antal timer sollys per dag. Denne anbefalingen følges ikke når man nå får bygge leiligheter som vender mot nord.

Saken fortsetter under bildet

Spørsmål om sol: Posisjonen og Torger Størseth (Ap) (t.h), mener at sentrumsplanen vil føre til at en del leiligheter som bygges i Stjørdal i framtiden ikke vil møte det kommunelegen mener er gode nok solforhold. Foto: Anne Gundersen

Markedet bestemmer

Geir Falck Andersen er sterkt uening i Størseths påstand.

– Prisen en betaler for ei tomt er den samme, uansett hvor mange leiligheter som bygges. Dersom en skal bygge - la oss si 20 % færre leiligheter på tomta, vil prisene på leiligheter gå opp. Da vil det rett og slett ikke være mulig for de som ikke stiller sterkest økonomisk å kjøpe leilighet i sentrum i det hele tatt. Dette mener vi er en mye større faktor når det gjelder å skape klasseskille, sier høyremannen.

For høyt

Opposisjonen mener også at det gis mulighet til å bygges for høyt i sentrum.

– Alle beregninger viser at dersom man bygger så høyt som det gis rom for i den nye sentrumsplanen, så vil dette føre til at gatene i sentrum vil være uten sollys helt til sent på ettermiddagen, sier Arbeiderpartiets førstekandidat, Jan Inge Kaspersen.

– Jeg tror at om vi skal klare å blåse liv i sentrum, så er det viktig at solen slipper til. Rolf Charles Berg tar til motmæle:

– De gatene det er snakk om, og da særlig Kjøpmannsgata, ligger i stor grad i skyggen uansett. Forskjellen på vårt forslag og forslaget til opposisjonen utgjør en time mindre sollys i Gata i døgnet. Det tror ikke vi er avgjørende for å skape et levende sentrum.

Miljøhensyn først

Den nye sentrumsplanen skal, i følge posisjonen i Komite Plan, legge til rette for å benytte så miljøvennlige løsninger som mulig, samt ta høyde for løsninger man enda ikke kan se for seg.

– Men det vi vet i dag, er at vi må ha fortetning, blant annet for å unngå omregulering av sentrumsnær matjord. Vi føler at planen slik den framstår i dag, vi kunne stå seg i mange år framover, avslutter Rolf Charles Berg.

Nøkkelord

Annonse