Annonse
Nea Radio

Interpellasjon fra Stjørdal SV:

Ønsker gratis buss for barn og unge

Gratis? Stjørdal SV ønsker at barn og unge opp til 15 år skal få kjøre buss gratis i kommunen. Nå kommer de med en interpellasjon i kommunestyret. Foto: AtB

– Det handler om å etablere gode reisevaner, sier Morten Harper (SV), som vil at kommunen skal søke midler fra Klimasats for å gi barn og unge gratis buss.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Stjørdal SV vil at kommunen skal søke det statlige fondet Klimasats om penger til utvikle et gratis busstilbud til barn og unge i kommunen.

– Søknadsfristen er 15 februar, så det haster, sier kommunestyrerepresentant Morten Harper (SV) som håper at vedtak om en slik søknad kan fattes etter at kommer med en interpellasjon under førstkommende kommunestyre som er neste torsdag

– Dette er nærmest for en gavepakke å regne, sier Harper om muligheten.

– Fondet er på 250 millioner kroner, så her håper jeg at vi kan få bevilget litt for å komme godt i gang.

Saken fortsetter under lydfila

Morten Harper (SV) og Lars Ivar Fridtjofsen (SV)
Foto: Anne Gundersen

Gode vaner

Styremedlem i partiet, Lars Ivar Fridtjofsen mener, sammen med Harper, at et slik tiltak vil være med å danne gode reisevaner.

– Dette er noe som ikke kan undervurderes når det gjelder klimapolitikk, mener han.

– Dette er en mulighet vi ikke kan la gå fra oss.

Interpellasjon til kommunestyremøte 30.01.20

Transport står for store deler av klimagassutslippene i Stjørdal. SV vil at kommunen tar klimakrisa på alvor, og da har miljøvennlig lokaltransport stor betydning.

SV mener det er viktig at våre unge innbyggere har muligheten til å besøke venner, dra på trening og fritidsaktiviteter uten å være avhengig av at foreldrene kjører. Sykkel er ofte et bra alternativ, men det kommer an på både føre og avstander. Derfor trenger vi et godt og billig busstilbud.

Gratis buss for barn og unge i Stjørdal vil være et tilbud som er praktisk, sosialt inkluderende og miljøvennlig. I tråd med takstgrensene kan ordningen gjelde opp til 15 år, og kan enkelt administreres ved at kommunen dekker billettkostnaden på 20 kr direkte hos atb.

For å finansiere tiltaket kan kommunen søke støtte i den statlige «Klimasats»-ordningen, som har hele 258 millioner kroner i årets pott med søknadsfrist 15. februar. Her må Stjørdal benytte muligheten.

Spørsmål:

Hvordan vil ordføreren arbeide for å styrke det lokale busstilbudet i Stjørdal, særlig for barn og unge?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide og sende en søknad om Klimasatsmidler til planlegging og oppstart av et prøveprosjekt med gratis buss for barn og unge i Stjørdal. Prosjektet skal også planlegge hvordan lokalbusstilbudet i kommunen kan styrkes, med flere ruter og hyppigere avganger.

Fra Kristoffer Fordal, SV (vararepresentant for Morten Harper)

Nøkkelord