ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stjørdal:

80 flyktninger bosatt innen 15 juli

53 flyktninger er bosatt i Stjørdal så langt i år, og når vi passerer 15. juli regner vi med at 80 flyktninger har fått bolig i kommunen. Leiligheter ved Lånke bosenter tas i bruk.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 20.06.2022 kl 08:47

ANNONSE
Annonse

Stjørdal har forpliktet seg til å ta imot inntil 165 flyktninger i år, men om det blir så mange er fortsatt usikkert. Av de 53 som er bosatt hitill i år, er 36 fra Ukraina, 4 fra Tyrkia, 4 fra Afghanistan, 2 fra Syria og 7 fra Eritrea.

Bosettes på Lånke bosenter

Jean Hitimana, leder for integreringsenheten, kan fortelle at bosettingen så langt har gått veldig bra og at det samarbeides godt på tvers av mange ulike enheter i kommunen. Mye av boligbehovet er dekt ved at kommunen leid boliger i det private markedet. I disse dager tar kommunen også i bruk en håndfull boliger ved Lånke boseter. Dette er leiligheter som ikke er bygd for eldre med pleiebehov, og de har stått tomme i en periode. Nå møbleres de opp og klargjøres før syv familier inkludert flere barn vil flytte inn og bidra til positiv liv og røre på tunet til Lånke bosenter.

Trenger fortsatt boliger

- Kommunen er fortsatt på jakt etter flere sentrumsnære boliger som kan egne seg for utleie til flyktningefamilier, og vi oppfordrer utleiere til å ta kontakt, sier Hitimana.

Nøkkelord

ANNONSE