ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Reagerer på klubbe-bruken:

– Uheldig av Selbu-ordføreren

Fylkestingsrepresentant Tommy Reinås fra MDG. Foto: MDG.

Fylkestingsrepresentant fra MDG Tommy Reinås reagerer på at Selbu-ordfører Ole Morten Balstad klubber ned to innlegg da det skulle velges ny hovedutvalgsleder i kommuen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 21.04.2022 kl 10:02

ANNONSE
Annonse

Fylkestingsrepresentant fra MDG Tommy Reinås så opptaket fra kommunestyremøtet der ordfører i Selbu Ole Morten Balstad klubber ned to innlegg under valget av ny hoevutvalgsleder etter Trond Kåre Langseth.

Balstad klubbet ned både Åsmund Sjøberg og Trond Kåre Langseth. Det mener Reinås ikke er bra.

– Representanten fra SV fikk ikke lov til å ytre seg fritt i kommunestyret om bakgrunnen til at man skulle ha et nyvalg. Det syns jeg er uheldig. Man skal jo som ordfører ha respekt for alle medrepresentanter og som ordfører er man ordfører både for flertallet og mindretallet i kommunestyret, sier Reinås.

– Ordfører Ole Morten Balstad sa om denne saken at dette handlet om et valg av ny utvalgsleder. Så var det en historikk rundt avgangen av forrige utvalgsleder, men det skulle ikke være tema da. Derfor valgte han å «klubbe ned» innlegg som handlet om dette. Er du enig i denne vurderingen?

– Min erfaring med fylkespolitikk og lokalpolitikk er jo at ordføreren ikke har noen fullmakt til å bestemme hva de forskjellige representantene mener er relevant. Det er jo det frie ordskiftet og den frie ytringen man har i et kommunestyre, sier han.

Kan bruke klubba

Reinås sier at en ordfører kan være tydelig hvis noen kommer med personangrep eller personkarakteristikker, eventuelt kommer med for saftige ord og uttrykk.

– Jeg opplevde ikke at de som gikk på talerstolen i Selbu (Representantene Sjøberg og Langseth journ. anm.) brukte ord og uttrykk som ikke fulgte boka. Her opplevde jeg vel heller kanskje en ordfører som var litt for ivrig i å styre debatten, sier Reinås videre.

Rett vei

I det siste har det kommet frem flere eksempler på samarbeidsproblemer og dårlig debattklima i lokalpolitikken i Midt-Norge. Flere politikere beskriver et vanskelig debattklima i Selbu, i Melhus føler politikere seg mobbet av ordfører og varaordfører, og på Dovre har ordfører Astrid Skomakerstuen har gått til politiet for å få råd og fortelle om det hun opplever som hets og trakassering fra kommunestyrerepresentanter.

Likevel mener Reinås at utviklingen går rett vei. Han peker på at man har ordføreropplæring i de forskjellige partiene, KS har sin folkevalgtopplæring for kommunestyrerepresentantene og en håndbok for ordførere som setter standarden.

– I det store så har det gått rett vei, men man er mer eksponert som politiker i lokalpolitikken på alle nivå, sier han.

Han maner også til å ikke tenke at mennesker er feilfrie.

– Vi skal være litt forsiktig fordi som det heter i bibelsitatet kast den første sten den som er syndfri. Vi skal være litt forsiktig med at politikere på en måte aldri har gjort en feil i sitt liv. Jeg tror ikke at de folkene finnes egentlig, sier Reinås.

Mediedekning

Reinås mener at blant annet media har en viktig rolle i slike saker og roser Nea Radio sin dekning av det som har hendt i Selbu.

– Det som er bra er jo den dekningen og fokuset Nea Radio har hatt på at det har vært tilfeller hvor representanter ikke har fått ytret seg fritt. Det er veldig bra at media tar tak i fordi det skal ikke være slik at ordfører skal vurdere hva Høyre eller SV eller andre partier i kommunestyret i Selbu mener er relevant i en sak, sier han.

Ordfører i Selbu Ole Morten Balstad har blitt forelagt kritikken fra Reinås uten å kommentere den så langt.

Nøkkelord

ANNONSE