Nea Radio

Nea Radio

Skogdag i Selbu

Foto: Maiken Gjærevold Woldseth

Onsdag hadde Allskog, Selbu og Tydal grunneierlag og skogselskapet invitert til en dag fylt med informasjon om skogbruk på Fløneset i Selbu.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 07.11.2019 kl 13:18

Mange hadde tatt turen for å høre mer om ungskogpleie, bruk av drone i skogbruket, med mer. Elever fra Øya og Skjetlein videregående skole, samt skogeiere fra Selbu og Tydal var representert.

Ny teknologi er viktig i skogbruket

- Det er viktig å få informert om hva som skjer i skogbruket, og å få frem informasjon om ny teknologi, sa leder i Selbu og Tydal skogeierlag, Thomas Engan.

Stor nytte for skognæringen

- Vi har nettopp begynt å bruke drone i Allskog, det kan effektivisere mye av det vi driver med, sa Endre Hugdal i Allskog.

Ny skogbruksplan på trappene

- Skogeierne ser behov for en ny skogbruksplan, den er ferskvare og den som finnes nå er vel fra 2002. Det vil nok være et miljøperspektiv i en ny plan, forteller Hugdal.

Nøkkelord