ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Habilitetsspørsmål behandlet av kontrollutvalget:

Vil ha svar på om loven ble fulgt under salget av Ark-bygget

Møte i kontrollutvalget i Selbu kommune. Foto: Karin Jegtvik

Åsmund Sjøberg (SV) vil ha svar på om Selbu kommune fulgte loven da de solgte en kommunal eiendom i sentrum. Onsdag ble saken behandlet i kontrollutvalget.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 28.04.2022 kl 08:43

ANNONSE
Annonse

I en interpellasjon til kommunestyret 1. februar reiser Åsmund Sjøberg fra Selbu SV spørsmål rundt habiliteten til ordføreren ved salget av en kommunal eiendom i sentrum. Eiendommen er kjent under navnet Ark-bygget, og ble beslutta solgt til Nesta eiendom.

Sendte saken til kontrollutvalget

Salget ble ikke gjort på det åpne markedet, noe Sjøberg mente var problematisk. Han stilte også spørsmål ved ordfører Ole Morten Balstads bindinger til kjøperne av bygget.

Dette endte i en konfliktfylt ordveksling mellom SVs Sjøberg og Aps Balstad.

Sjøberg var ikke fornøyd med svaret han fikk på sin interpellasjon i kommunestyret, og oversendte dermed saken til kommunens kontrollutvalg. Onsdag kveld ble den behandlet.

- Ikke inhabil

- Jeg foreslår å utsette behandlinga av denne saken, og at vi ber om en redegjørelse fra kommunedirektøren ved neste møte, mente Arnstein Trøite, som er leder av kontrollutvalget.

Det ble en meningsutveksling rundt bordet der to av utvalgsmedlemmene mente de visste nok ut fra vedlagte dokumenter, og viste til regelverket i forvaltnings- og kommunelov.

- Jeg har vært i Selbu-politikken i nesten 50 år, og få saker har vekket så tydelig allmenn interesse. Jeg syns det er unødvendig, sier Ole Einar Aashaug.

- Spørsmålene er: Har Selbu et regelverk for habilitet? Det har vi. Ble salgsprosessen gjort i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer? Ja. Det er en svakhet at ikke habilitetsspørsmålet er drøfta, men jeg føler meg trygg på at ordføreren ikke er inhabil, fortsetter han.

- Jeg har lyst til å si at dette ikke er en sak for kontrollutvalget. Vi skal være varsomme med å gripe inn i formannskapets vedtak, mener Aashaug.

Ønsker orientering

Flere rundt bordet var enige med Aashaug, likevel kom utvalget fram til at de ønsket å utsette saken til de har fått en redegjørelse av kommunedirektøren om hvordan kommunen forholder seg til regler og retningslinjer for habilitet. De vil også be om en orientering av omfanget av salg av kommunale eiendommer de siste tre årene.

- Jeg mener det er uheldig å vedta noe før vi har fått en orientering om dette, sier Trøite.

- Dette er en sak som har fått mye oppmerksomhet og som har skapt høy temperatur. Derfor er det spesielt viktig at den blir behandlet grundig, mener han.

Nøkkelord

ANNONSE