ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Framtidens barnevern i Selbu:

Nå skal administrasjonen finne beste løsning

Svein Ove Dyrdal representerer Arbeiderpartiet i kommunestyret i Selbu. Foto: Stian Elverum/Nea Radio

Det har vært et spørsmål lenge i Selbu om hvordan barnevernet skal organiseres. På mandagens kommunestyremøte ble det klart at det er administrasjonen som nå skal finne ut av hva den beste modellen er, deriblandt avgjøre om barnevernet skal være stedegent i Selbu, fortsatt være i et samarbeid med Værnesregionen eller en kombinasjon.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Vi vil ha det beste mulige barnevernet i Selbu og gir nå administrasjonen rom til å finne ut av den beste mulige organiseringen, sier Svein Ove Dyrdal (AP).

På kommunestyret mandag ble det lagt fram et forslag fra AP, Høyre og KrF som kort forklart dreier seg om å la administrasjonen legge fram forslag på hvordan framtidens barnevern skal organiseres.

Forslaget som fikk flertall var som følger:

1. Intensjonene i barnevernsreformen om forebygging og tidlig innsats skal være synlig i Selbu kommunes arbeid innen barnevernstjenesten.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreføre arbeidet med forebygging og tidlig innsats i operasjonaliseringen av prosjektet "Sammen i Selbu".

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på ressursbruken innen dagens barnevernstjeneste frem mot budsjettbehandlingen høsten 2022.

- Vi vil ha det beste, tryggeste og best organiserte barnevernet for våre innbyggere og hvordan vi skal få til det må administrasjonen få rom og anledning til å finne ut av, sier ordfører Ole Morten Balstad.

Svein Ove Dyrdal (AP) forklarer mer:

Vedtaket i denne saken var 16 stemmer for (AP, Høyre og KrF) mot SP og SV sine 9 stemmer som stemte for kommunedirektørens innstilling.

1. Kommunestyret slutter seg til at første steg i innføring av å etablere et stedegent barnevern,

gjennomføres som en del av Værnesregionen barnevern, og skal være samlokalisert med

andre forebyggende enheter i kommunen

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å avvente etablering av stedegent PPT, men

utvikle dagens PPT som en del av Værnesregionen og som er i samråd med målene med

kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

3. Punkt 1 og 2 inngår som en del av planene i prosjektet Sammen i Selbu

4. Arbeidet med stedegent barnevern evalueres etter 2 år og det må settes tydelig mål for hva

som skal forbedres med Værnesregionen barnevern dersom kommunestyret velger å ta

vedtaket videre

- Innstillingen fra kommunedirektøren er veldig detaljert. Vi ønsker å gi administrasjonen mer spillerom i denne saken, sier ordfører Ole Morten Balstad avslutningsvis.

ANNONSE