ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Eierskifte for Selbuhus-konsernet:

Kim Andre Eidem ny konsernsjef

Kim Andre Eidem overtar som konsernsjef i Selbuhus. Foto: Privat

- For meg personlig har hensynet til bedriftene og at et nytt lokalt eierskap sikrer videre positiv drift og utvikling vært det mest tungtveiende. Derfor har jeg tro på at man nå har funnet en god løsning som er tilfredsstillende for bedriftene, ansatte og lokalsamfunnet. Det skaper trygghet, sier eier og styreleder Mikal Langseth.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 19.08.2022 kl 18:24

ANNONSE
Annonse

Selbuhus-konsernet har vært eid og drevet av 3 generasjoner Langseth siden 1924. Man har de siste 5 årene jobbet med strategier i forhold til videreføring av eierskapet etter 3. generasjon, der har det viktigste målet vært mest mulig lokalt og aktivt eierskap.

Konsernet hadde i 2021 en samlet omsetning på 218 mill, sysselsetter vel 90 ansatte og er en hjørnestensbedrift i Selbu kommune.

Etter 37 år i konsernet og 29 år som eneeier har Langseth nå kommet frem til en løsning vedr. salg, nærmere bestemt aksjeoverdragelse som også innebærer virksomhetsoverdragelse.

Selbu Gruppen AS, bestående av Kim Andre Eidem og Hans Morten Kulseth kjøper aksjene i konsernet. Sammen med seg på laget har man Mestergruppen, som er en tung aktør i byggemarkedet med 17 mrd i omsetning i 2021. MG eier bla konseptene XL-Bygg, Byggtorget, Mesterhus, Systemhus, Blinkhus, Nordbohus m.m.

Fordelingsmessig overtar Selbu Gruppen AS driften, mens Mestergruppen overtar eiendomsmassen. - Det er viktig å presisere at MG kommer inn som en bidragsyter for å sikre lokalt eierskap og drift, sier Langseth.

Konsernsjef og eier Mikal Langseth fratrer stilling som konsernsjef ved aksjeoverdragelse innen midten av oktober 2022. Som ny konsernsjef tiltrer Kim Andre Eidem, som i dag er daglig leder i Selbu Byggvare AS. Som produksjonssjef for Selbuhus og Selbuhytta tiltrer Hans Morten Kulseth som i dag er daglig leder i Selbu Byggtre AS.

Nøkkelord

ANNONSE