Annonse
Nea Radio

Framtidas pleie- og omsorgsutfordringer

Hvordan kan Selbu kommune møte framtidas pleie- og omsorgsutfordringer?

Nye utfordringer for pleie- og omsorgssektoren: Selbu sykehjem bygges om til omsorgsboliger?

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Det var utgangspunktet for ei prosjektgruppe som mandag kveld presenterte sin "mulighetsstudie" for helsepolitikerne i Selbu.

Kommunen mangler boliger med heldøgns omsorg, noe som i følge rapporten fører til at enkelte får tildelt sykehjemsplass før de egentlig trenger det.

Selbu har god dekning av sykehjemsplasser og en godt utbygd hjemmetjeneste, men Prosjektet har avdekket forholdsvis stor ressursbruk på brukere med små omsorgsbehov. Med dagens kommuneøkonomi er dette en praksis som går på bekostning av ressursene til brukere med større omsorgsbehov. Det er behov for tydeliggjøring av hvilke oppgaver som er kommunens ansvar og hva innbyggerne selv må løse, heter det i rapporten.

En helt ny bygningsstruktur for pleie- og omsorgssektoren, med et nytt sykehjemmet i sentrum og der det nåværende sykehjemmet bygges om til omsorgsboliger, var ett av alternativene som ble lagt fram for hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg mandag kveld.

Rapporten er omfattende og grundig, den tenker tverrsektorielt og ønsker også å se ny bygningsmasse i sammenheng med den kommende sentrumsplanen.

Hør intervju med HS-sjef Ragnhild Wesche Kvål, tjenesteleder Marius Sørensen og politisk leder for HS-utvalget Kolbjørn Uthus (Ap), forøvrig det siste møtet i inneværende valgperiode :

Nøkkelord

Annonse