ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Nea Radio

Biskop Tor Singsaas besøkte Eldresenteret

Det er bispevisitas i Selbu og Tydal denne uka.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Det er bispevisitas i Selbu og Tydal denne uka. Det er faktisk 13 år siden sist det var bispevisitas i dalføret og da var det Finn Wagle som var biskop. Nå er det biskop Tor Singsaas og hans følge som i tre dager skal besøke både eldreinstitusjoner, barnehager, skoler og delta på musikkandakt/ungdomsgudstjeneste sammen med konfirmantene i våre to kommuner.  Og det blir også satt av tid til flere bedriftsbesøk i Tydal.

Bispevisitasen avsluttes med  en felles gudstjeneste for Selbu og Tydal i Selbu kirke førstkommende søndag med kirkekaffe og visitasrapport i menighetshuset etterpå.

- Det viktigste med en bispevisitas er i tillegg til å ha møter med de ansatte og menighetsrådene i de to sokna, er å få møte folket ute i menighetene, sier biskop Tor Singsaas, som gleder seg til fortsettelsen etter besøket på Selbu Eldresenter.

Nøkkelord

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.