ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Nea Radio

Samtingsrådet:

Vil innføre gratis samiskspråklige barnehager

Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametingsråd/Sámediggeráđđi. Foto: Árvu/Sametinget.

Sametingsrådet foreslår gratis samiskspråklig barnehageplasser for barn utenfor regjeringens tiltakssone, som er Nord-Troms og Finnmark. Det kommer frem i en pressemelding fra Sametinget.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

– Vi trenger flere samiske språkbrukere, og barnehagen er den største og kanskje viktigste rekrutteringsarenaen vi har. Derfor foreslår sametingsrådet å dekke foreldrebetalingen i samiskspråklige barnehager som et rekrutteringstiltak, og som i tillegg vil ha et distriktspolitisk side ved seg siden de fleste samiske barnehager er i distriktene, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i en pressemelding.

Dette er et tiltak i henhold til Biejveálggo-erklæringen som skal sikre at samiske barn skal få oppfylt sin rett til samiskspråklig barnehageplass. Ordningen vil gjelde fra 1. august 2023 og samlet setter sametingsrådet 3 millioner kroner til dette tiltaket neste år.

Mikkelsen anser forslaget som et viktig samisk språktiltak og håper dette vil øke rekrutteringen til disse barnehagene.

Et supplement til regjeringens forslag

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2023 å innføre gratis barnehageordning i Finnmark og Nord-Troms. Sametingsrådet følger dette opp ved å utvide ordningen til å gjelde samiskspråklige barnehager og avdelinger utenfor regjeringens tiltakssone.

– Sametinget har i flere omganger løftet frem behovet for å lovfeste samiske barns rett til en samiskspråklig barnehageplass. Det tiltaket er et første steg i Sametingets arbeid med å lykkes for å jobbe mot en lovendring, sier Mikkelsen videre.

Et språkløft som vil styrke det samiske samfunnet

En innføring av gratis samiskspråklig barnehageordning vil følges opp med kompetansehevingstiltak som støtte til språkutvikling for barnehagene.

Dette er et budsjettforslag fra sametingsrådet og vi vil at barnehagene skal få støtte til utvikling av språkarbeidet i barnehagene og gi dem muligheter til å iverksette et arbeid etter sterke språkmodeller.

– Samtidig vil vi gå i dialog med barnehageeiere for å finne tiltak etter lokale behov som gjør dette til et språkløft som det samiske sårt trenger, sier Mikkelsen.

Sametingsrådets forslag til budsjett vil legges frem i sin helhet førstkommende torsdag 27. oktober kl. 08.00.

Nøkkelord

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.