Annonse
Nea Radio

Workshop for ny næringsplan i Holtålen

WORKSHOP: Rørosregionen Næringshage med Sigrid Jansen og Guri Heggem i spissen ledet kveldens arbeid. Foto: Marit Manfredsdotter.

Det kom fram mange gode forslag til ny næringsplan på møtet i Hovet i Ålen tirsdag kveld.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

40 personer deltok på workshop i Hovet i Ålen tirsdag kveld der arbeidet med ny næringsplan var tema.

Dette arbeidet startet før jul, og Holtålen kommune samarbeider tett med Rørosregionen Næringshage.

- Å prioritere riktig med de ressursene man har er viktig i dette arbeidet, sa leder i Rørosregionen Næringshage, Sigrid Jansen. Hun pekte også på viktigheten av å sette realistiske mål framover.

I løpet av kvelden kom det fram mange forslag til hvordan Holtålen skal få et blomstrende næringsliv. En viktig hjørnesten i dette arbeidet blir ifølge forsamlingen en offensiv og handlekraftig næringsforening.

- Vi i styret har i lang tid etterlyst et bredere engasjement fra våre medlemmer, sier leder i Holtålen Næringsforening, Per Grindstad. Han sier også at næringsforeninga nylig har valgt nytt styre som nå tar grep og plukker ut bestemte satsningsområder.

Resultat fra flere spørreundersøkelser viser mange fordeler ved å bo og arbeide i Holtålen. Landbruket er en næring som har størst tro på framtid, men mulig gruvedrift i regionen ble ikke tema på møtet.

Færre arbeidsplasser

Holtålen har mistet 77 arbeidsplasser de siste fem åra. Av de 1006 sysselsatte i kommunen pendler 486 ut av kommunen. Det er også liten interesse for å starte egen bedrift i kommunen, ifølge Røros Næringshage.

Kollektivtilbudet er for dårlig og mange er opptatt av bedre bredbånd i kommunen, viser flere undersøkelser. Satsing på laks og gode lobbyister står også på ønskelista til de som deltok på møtet.

- Dessuten er godt samarbeid nøkkelen til framgang, ble det hevdet på møtet.

Det er også næringslivsjef Olve Morken enig i:

I innslaget hørte du næringssjef Olve Morken, leder i Rørosregionen Næringshage Sigrid Jansen og leder i Holtålen Næringsforening, Per Grindstad.

Næringsplanen skal vedtas i kommunestyret i løpet av våren.

Annonse