Annonse
Nea Radio

Status fv. 30

INNFORMERTE KOMMUNESTYRET: Rannveig Skansen fra Trøndelag Fylkeskommune. Foto: Per Magne Moan

Det har vært stille i prosessen rundt utbedring av fylkesvei 30 mellom Støren og Røros. Men er prosjektet lagt dødt?

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 14.06.2020 kl 22:35

Annonse

Etter høstens valg har det vært stille rundt planene om utbedring av fylkesvei 30, en strekning på 112 km fra Støren i Midtre Gauldal til fylkesgrensa til Innlandet i Røros kommune.

Flere strekninger har i dag en bredde på under 7,5 meter og veien er stedvis svært svingete og utslitt. I tillegg er flere strekninger utsatt for ras, med Dragåsen og Svølgja som de mest utsatte områdene.

Kommunestyrene i alle de tre involverte kommunene har tidligere vedtatt å gå videre til neste utredningsfase og kommunene har hver bevilget 250.000 kroner til prosjektet. I tillegg har fylkeskommunen gått inn med samme beløp.

Få vil ha bom

Selv om lokalpolitikerne i forrige kommunestyreperiode sa ja til å utrede bompengefinansiert utbedring av fylkesveien, så har mange privatpersoner tatt til orde for at bompenger ikke kommer på tale.

Vil de nyvalgte kommunestyrene dette?

Rannveig Skansen er rådgiver ved seksjon strategi og utvikling vei i Trøndelag Fylkeskommune og informerte kommunestyret i Holtålen om situasjonen og status for utbedringsplanene, under forrige ukes kommunerstyremøte.

Hun sier planen om bompengefinansiert utbedring av fylkesvei 30 ikke er lagt død, men hun ser for seg at de nye kommunestyrene gir signaler om at dette er noe de ønsker å gå videre med.

Nøkkelord