ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fylkesveg 30:

Snart 600 har signert opprop mot bommer

Screenshot fra Opprop.no

Engasjementet mot bommer på veien mellom Støren og Røros vokser.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 21.09.2022 kl 14:10

ANNONSE
Annonse

I skrivende stund har 568 personer signert et innlegg på nettstedet Opprop.no som har overskriften "NEI til bompenger på fv.30! NEI til bom i Svølgja!"

Veldig mange av underskriftene er også fra innbyggere i Holtålen, kommunen som risikerer å bli delt i to av en bom i Svølgja.

Mange har også benyttet sjansen til å kommentere bomplanene:


- Det er galskap å dele en kommune i to. Samt at trafikksikkerheten kan ikke presses på befolkning når de må jobbe for og betale skatt.

- 75% bompengefinansiering (i praksis minst 90! p.g.a momsreglene) er uhørt, og vegen er bra nok om den blir vedlikeholdt!

- Signerer fordi dette er fylkeskommunen sitt ansvar at vi har en trygg vei, og fordi at de har unlatt vedlikeholdet i mange år.

- Jeg signerer fordi jeg har hus i Ålen,og tanken er selv og flytte dit med tiden,og dette er jo en avlastningsvei for E6 til tider,derfor Må Staten ta størstedelen av kostnadene og ikke legge dette som en (straff )på de som bor i bygdene og at de må stå for mesteparten av avgiftene for og komme til og fra jobb,aktiviteter,besøk o.s.v.kunne utdyper dette enda grundigere,men poenget er enkelt.

- Bompengefinansiering av små utbedringer på FV30, som burde vært dekket av fylkeskommunen.
Dette splitter kommunene, og gjør at barn og unge ikke blir inkludert. Får samme mulighet til å delta på aktiviteter, og ikke minst... Barn som bor utenfor bompunktet kommer ikke til å bli besøkt like mye.

- Pga at bompenger er en form for dobbel beskatning. Skal distriktene overleve, må bompenger og all annen ekstraskatt bort.

- Det er helt absurd å skal dele kommunen vår i to. Vi i haltdalen må svi mest fordi alle aktiviteter ligger i ålen å alt offentlig ligger også der. Jeg har fire barn som skal til lege å tannlege å fritidsaktiviteter i ålen. Det ender med att vi må kutte ut det meste som foregår i ålen fordi vi ikke har råd.

- Den ene direkte riksveien mellom Røros og Trondheim er og må være et statlig anliggende. Distriktspolitikk,som regjeringen ynder å ivre for - ja,vis at dere mener det! NEI til bomvei !

- Jeg vil gjerne flytte hjem å stifte familie i Hessdalen , men det kommer jeg til å revurdere dersom det bli dyrt å bo der og det blir slik att vi føler oss inne stengt.

- Jeg mener vedlikehold og nødvendig rassikring er et statlig ansvar.
Med de satsene som er foreslått, minus rabatter, vil jeg få reiseutgifter til og fra jobb på ca. kr. 5000 - i måneden.

- Vi kan ikke sette en bom midt i kommunen! I tillegg er det helt uakseptabelt at Fylkeskommunen kun dekker 7 % av kostnaden.
Dette tiltaket har så mange negative konsekvenser for innbyggerne, og spesielt i Haltdalen, at det kan ikke aksepteres!

- Dette blir et stort innhugg i familieøkonomien, og vil skille bygdene fra hverandre, samt frata barn og unge mulighet for fritidsaktiviteter, da dette for enkelte kan bli for kostbart. Jeg mener også at trafikal sikkerhet bør dekkes av stat, for å unngå sentralisering.

- Det er galskap å dele en kommune i to, og med det "utestenge" den ene bygda fra f.eks helsetjenester og fritidsaktiviteter, og det er galskap å måtte ruinere seg for å komme seg til og fra jobb dersom man er så uheldig å ha en jobb utenfor bomringen.
Her må fylkeskommunen ta ansvar.

- Det er et offentlig ansvar å sørge for trygge veier. bompenger blir for stor økonomisk regning å påføre dagens og fremtidens innbyggere i kommunen som har behov for bruk av denne veien tilnærmet daglig. Det finnes ingen reelle alternative kollektivtilbud. Behov for oppgradering av veistandarden for transportnæringene og beredskap som et viktig alternativ i veiforbindelsene mellom sør- og midt Norge er også et offentlig ansvar.

Hva sier lokalpolitikerne

Dette er noen av innleggene, som viser at mange er motstandere til bommer langs hovedveien mellom Støren og Røros.

Tidligere denne uken var kommunestyrerepresentantene Ann Elisabeth Hansvolf (AP) og Olav Halvor Megård (PP) i studio for å snakke litt om hvordan lokalpolitikerne i Holtålen ser på denne saken. Hør innslaget her.

Ordfører i Holtålen, Arve Hitterdal, er heller ikke særlig villig til å si hvor han står i dette spørsmålet. Han mener ordførerens viktigste rolle i dette spørsmålet blir å lede saken til avgjørelse i den ene eller andre retning. Han sier han er enig i mye av det som har kommet frem i denne saken så langt.

Hør intervju med Hitterdal her:

Politisk behandling

7. og 18. oktober er det formannskapsmøter i Holtålen og i alle fall på et av disse møtene vil denne saken blir behandlet. 19. oktober står videreføring av planene om bompengefinansiert utbedring av fylkesvei 30 på sakskartet i kommunestyret.

Nøkkelord

ANNONSE