Annonse
Nea Radio

Fra 15 til 11:

Holtålen slanker kommunestyret

Kommunestyret i Holtålen vedtok torsdag å redusere antall medlemmer fra dagens 15 til 11.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 15.12.2022 kl 12:25

Annonse

Kommunestyret i Holtålen har torsdag hatt dagmøte og en av sakene som var oppe til behandling var "Politisk organisering og oppgavefordeling i Holtålen kommune".

Denne saken er delt opp i 24 enkeltpunkter og det er punkt 1 som har skapt debatt.

Saken har tidligere vært behandlet i formannskapet som foreslår at fra og med konstituering høsten 2023 settes Holtålen kommunestyre til 11 representanter. Det anbefales at formannskapet settes til 5 representanter.

Splittet

Under behandlingen så har kommunestyret vært delt, også på tvers av partilinjer og ved votering så ble formannskapets innstilling vedtatt med 8 mot 6 stemmer, da kun 14 representanter var til stede på torsdagens møte.

Liv Grete Heksem fra Senterpartiet var en av politikerne som tok til orde for å fortsette med dagens 15 kommunestyrerepresentanter.

Hun har også engasjert seg i sosiale medier i denne saken og skriver blant annet på sine facebooksider at hun er særdeles opptatt av mangfold i politikken og er redd for at forslaget er en fare for lokaldemokratiet og ikke minst at makta blir på en håndfull personer i kommunen.

-Vil prøve

Arbeiderpartiets Jan Arild Sivertsgård på sin side ser flere fordeler enn ulemper ved å redusere kommunbestyret og har sittet i utvalget som har utarbeidet forslaget. Han sier det på et senere tidspunkt ikke er noen skam og snu, dersom man ser at reduksjonen av antall kommunestyrerepresentanter var feil.

Hør intervju med Heksem og Sivertsgård her:

Nøkkelord