Annonse
Nea Radio

Sjelden og truet? - Bergstadens grunnplan i foto, kart og tegninger

Tirsdag 12. januar arrangerer Rørosmuseet et foredrag der vi gjennom foto, kart og tegninger vil belyse historien om bergstadens grunnplan.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Tirsdag 12. januar arrangerer Rørosmuseet et foredrag der vi gjennom foto, kart og tegninger vil belyse historien om bergstadens grunnplan.

Rørosmuseet skriver i en pressemelding at grunnplanen, som er den eldste og mest opphavlige delen av hele kulturminnet, er i store trekk bevart gjennom flere hundre år, men noen steder er den svekket eller påført varige men.  Det fører til at deler av den faste strukturen går i oppløsning. Kan vi gjennom kunnskap om grunnplanens betydning unngå nye svekkelser?

I foredraget vil museet se på hvordan staden var bestemt på tegnebrettet og hvordan dette regulerte anlegget av hus og gårder. I tillegg skal det også kikkes på  på hvordan den tette, stramme strukturen og byggeskikken påvirket måten folk innrettet seg på «her på stella». Museet vil forsøke å gi «kjøtt og blod» til denne historien.

Det er Erik Roll og Randi Borgos som skal vise tegninger og kart - og foto av gater, veter, gårder, folk og fe på Sta'a.

Annonse