Annonse
Nea Radio

Krystallklare rovdyrkrav fra Meråker

Eline Lello, Kari Anita Furunes og Anne Marken var krystallklare i sin argumentasjon da de møtte Klima- og Miljøverndepartementets politiske ledelse onsdag. Foto: Andreas Reitan

Statssekretæren fikk kjørt seg av tre svært godt forberedte Meråker-damer. Fra venstre: Eline Lello, Kari Anita Furunes og Anne Marken.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og Miljøverndepartementet fikk klare meldinger da han møtte Meråker kommune på Værnes onsdag ettermiddag.

Rovdyrsommeren i grensekommunen har fått hele meråkersamfunnet til å reagere, og budskapet til departementets politiske ledelse var krystallklart og uten mulighet for misforståelse. Tre svært godt forberedte talskvinner lot ikke statssekretæren slippe unna på ett eneste punkt og presenterte kommunestyrets enstemmige ultimatum hele Meråker nå forventer blir tatt på alvor.

-Vi krever et tre-årig forsøksprosjekt fra 1. januar 2017 med effektivisering av skadefelling, desentralisert og kommunal myndighet til å utstede skadefelling og statlig finansiering av alle kostnader knyttet til skadefellinga, sa ordfører Kari Anita Furunes.

Statssekretær Lunde lovte å ta kravet opp til politisk vurdering i departementet:

 

Og hvilke forventninger har så ordføreren?

 

Rovdyrmøte på Hell

Her er Meråker kommunes ultimatum:

Til: Statsråd Vidar Helgesen

Klima- og Miljøverndepartementet

ULTIMATUM fra Meråker

BAKGRUNN

Meråker kommune ønsker å opprettholde beitenæringen, fordi:

- det bidrar til kortreist og miljøvennlig matproduksjon

- det bidrar til åpent og trivelig kulturlandskap for fastboende og reiselivsnæringen

- det forhindrer gjengroing av utmarka til det beste for skog- og grunneiere

- det er grunnlaget for viktige og uerstattelige lokale arbeidsplasser

PRIMÆRT:

Med henvisning til enstemmig kommunestyrevedtak av 29.08.2016, krever vi nødvendige endringer i lov og forskrift som gjør følgende 3-årige prøveprosjekt mulig i Meråker kommune fra og med 1.1.2017:

1. Effektivisering av skadefelling ved at følgende hjelpemidler tas i bruk:

Til bjørnejakt skal løs på drevet halsende hund tillates når hundene er sauereine. Bjørnejakt skal foregå fram til jul. Bjørnejakt på vårsnø skal foregå på samme måte som i Sverige.

Åtejakt på jerv skal i likhet med rødrev tillates med kunstig lys, og det åpnes for elektronisk varsling ved jervbåser. Dobbel eller trippel elektronisk varsling skal kunne benyttes i stedet for synsobservasjon.

Uttak av ulv i Meråkers to reinbeitedistrikt skal skje på samme måte som i Sverige.

2. Kommunen skal selv ha myndighet til å utstede skadefelling i forbindelse med rovdyr-skader.

3. Staten skal dekke alle kostnader knyttet til skadefelling.

SUBSIDIÆRT:

Beiteretten er en positiv servitutt som gårdene i Meråker har kjøpt og betalt for. Beiteretten er en viktig del av gårdenes ressursgrunnlag.  Hvis gårdeierne ikke lenger får utnyttet denne ressursen på grunn av rovdyrsituasjonen, må Staten ekspropiere beiteretten for gårdene i Meråker kommune.

NB!

Denne henvendelsen rettes via statssekretær Lunde onsdag 28. 9.2016 på Værnes, Stjørdal. Det sier seg selv at Meråker kommune og Fylkesmannen i NT behøver et snarlig svar.

___________________

Kari Anita Furunes, ordfører

 

Annonse