Annonse
Nea Radio

Planlegger brakkerigg for flyktninger

EGEN OPPLÆRING: Flyktningkoordinator Aagoth Johanne Moe tilrår kommunen å starte med voksenopplæring i Holtålen fra høsten. Bildet er fra en debatt i Hovet om mottak av flyktninger. Til venstre ordfører Jan Håvard Refsethås. Foto: Nils Kåre Nesvold.

Holtålen planlegger å starte egen voksenopplæring for flyktninger i stedet for at de reiser til voksenopplæringen på Røros. Planen er å bygge en brakkerigg ved siden av kommunehuset i Ålen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Holtålen planlegger å starte egen voksenopplæring for flyktninger i stedet for at de reiser til voksenopplæringen på Røros. Planen er å bygge en brakkerigg ved siden av kommunehuset i Ålen.

Totalt vil kommunen spare rundt to millioner kroner ved egen voksenopplæring i stedet for å kjøpe tjenesten fra Røros. Planen er å komme i gang med egen voksenopplæring allerede til høsten.

For tiden bor det 41 mindreårige asylsøkere på Bjørgåsen asylmottak som har rett til å gå på skole. Disse ungdommene går nå på Hov skole i tre innføringsklasser hvor de får undervisning i norsk. - Dette er ingen holdbar situasjon, sier flyktningkoordinator Aagoth Johanne Moe:

Formannskapet skal behandle saken førstkommende tirsdag.

Annonse