ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Keramiker Sissel Wathne:

Årets mottager av Bergstadstipendet

Keramiker Sissel Wathne får årets Bergstadstipend. Foto: Tom Gustafsen.

Keramiker Sissel Wathne er årets mottaker av Bergstadstipendet. Hun får prisen for å kunne spre kunnskap om sitt arbeid videre.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Sissel Wathne er en dansk-norsk keramiker bosatt på Røros. Hun er utdannet keramiker fra KADK (Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering): Glas- og keramikskolen Bornholm og Royal college of Art i London. Wathne har deltatt i en rekke utstillinger i inn- og utland med sine arbeider. Hun har siden 2015 vært bosatt på Røros, og har etablert et eget keramikkverksted på veksthuset i Tollef Bredals vei.

Wathne arbeider hovedsakelig med bruksgjenstander, og har blant annet skapt en serie kopper som har blitt svært populære. I fremstillingen av glasuren har hun gjort innsamling av naturlige materialeforekomster på Røros, og bearbeidet disse med tradisjonelle håndverksteknikker og hjemmebygde verktøy. Hennes mål er å utvikle egne Rørosglasurer med klare referanser til områdets landskap og fargenyanser, å skape bruksting med en visuell fortelling om bergstaden, historien og geologien.

Hun er nå i et samarbeid med Michelinrestauranten Credo i Trondheim, hvor hun i samarbeid med kjøkkensjef Heidi Bjerkan utvikler et eget servise. I dette samarbeidsprosjektet brukes deler av Credos matavfall. Prosjektet har en tydelig bærekraftsprofil; å se på restavfallets potensiale som verdifullt råmateriale i ny produksjon.

Sissel Wathne mottar Bergstadstipendet for å kunne spre kunnskap om sitt arbeid videre.

Om Bergstadstipendet:

Røros kommune kan hvert år dele ut Bergstadstipendet. Stipendets betegnelse er Røros kommunes Bergstadstipend.

Stipendet kan søkes av kulturarbeidere, kunstnere eller forskere som gjennom sitt arbeid, kontinuerlig eller prosjektrettet, er knyttet opp til Rørosdistriktet. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvilke relasjoner søkeren gjennom sitt arbeide har til Rørosdistriktet.

Søknaden må være kommunen i hende senest 1. mai hvert år, og det kunngjøres i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

Formannskapet avgjør hvert år på grunnlag av søknadene om stipendet skal utdeles, og eventuelt hvem mottakeren skal være.

Den som tildeles Bergstadstipendet skal i forbindelse med utdelingen på Røros eksponere arbeidet som er grunnlaget for tildelingen.
Stipendet består av en gavesjekk som for tiden utgjør kr 15 000,-.

Nøkkelord

ANNONSE