Annonse
Nea Radio

Skolestrukturen i Røros:

Isak før kommunestyremøtet

Rørosordfører Isak Veierud Busch Foto: Per Magne Moan

Rørosordføreren mener Arbeiderpartiet er enige innad, men vil ikke røpe hva de kommer til å stemme på torsdagens møte.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Torsdag skal kommunestyret i Røros avgjøre skolestrukturen i kommunen. Skal skolene og barnehagene i Glåmos og Brekken legges ned for å spare penger, eller ikke?

Saken har skapt et enormt engasjement, og det har vært arrangert flere møter, nå sist i Brekken forrige uke, der mange av kommunestyrerepresentantene møtte opp for å høre bygdefolkets argumenter.

Tirsdag hadde Røros Arbeiderparti medlemsmøte og ordfører Isak Veierud Busch sier skolestrukturen ble diskutert vel og lenge.

– Det var et godt og langt møte der vi diskuterte mye frem og tilbake og kommunestyregruppa har fått en klar konklusjon. Men hva vi lander på, venter vi med å offentliggjøre til torsdagens kommunestyremøte, i respekt for prosessen, sier han og håper torsdagens debatt blir god og saklig.

– Jeg tenker at det blir et spennende møte med gode argumenter i flere retninger og at det blir det politiske verkstedet et kommunestyre skal være.

Ordføreren innrømmer også å ha fått signaler fra andre parti i spørsmålet om skolestrukturen, uten at han ønsker å utdype disse.

Kommunedirektørens innstilling i saken lyder som følger:

1. Brekken skole legges ned fra skoleåret 2021/2022

2. Barnehagetilbudet i Brekken opprettholdes. Alternative driftsformer utredes

3. Glåmos skole legges ned fra skoleåret 2021/2022

4. Glåmos barnehage opprettholdes og organiseres som avdeling under virksomhet
Røros barnehage

5. Det etableres et samlet tilbud ved en av sentrumsbarnehagene for barn med
spesielle behov. Denne prosessen tas inn i det pågående prosjektet Den gode
Rørosbarnehagen

6. Kommunedirektøren gjennomfører en prosess med etablering av felles samlet tilbud
ved Røros skole for barn med spesielle behov.

7. Kommunedirektøren vurderer fremtidige bibliotektjenester i Brekken innen 01.06.21

8. Kommunedirektøren jobber videre med alternative transportmuligheter og/eller
senere oppstart ved Røros skole. Mulige løsninger presenteres formannskapet
innen 01.06.21

9. I samarbeid med lokalsamfunnene i Brekken og Glåmos startes et arbeid med
hvordan skolelokalene kan brukes i fremtiden, til beste for nærmiljøet. Organisering
av dette arbeidet besluttes av formannskapet

10. Punktene over legges til grunn for budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024

Torsdagens kommunestyremøte i Røros, hører du direkte på Nea Radio eller ser webstreamen fra møtet her på nearadio.no fra kl 18.00.

Hør intervju med Isak Veierud Busch her:

Nøkkelord

Annonse