Annonse
Nea Radio

Innbyggerundersøkelsen: Ja i Røros, nei i Holtålen, dødt løp i Os

JA OG NEI: Innbyggerundersøkelsen viser at folk i Holtålen er negative til kommunesammenslåing med Røros og Os, mens folk i Røros er positive til å slå seg sammen med Holtålen og Os. I Os er det dødt løp. Illustrasjon: Nils Kåre Nesvold.

Innbyggerne i Holtålen sier nei og rørosingene sier ja til kommunesammenslåing. I Os er det dødt løp, viser innbyggerundersøkelsen som ble offentliggjort etter at valglokalene stengte mandag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Innbyggerne i Holtålen sier nei og rørosingene sier ja til kommunesammenslåing. I Os er det dødt løp, viser innbyggerundersøkelsen som ble offentliggjort etter at valglokalene stengte mandag. 

Innbyggerundersøkelsen i forbindelse med kommunereformen ble gjennomført i månedsskiftet mai/juni. 973 personer er intervjuet i Røros, Os og Holtålen av Opinion.

Totalt viser undersøkelsen at 54 prosent sier ja til sammenslåing. 33 prosent sier nei. 13 prosent vet ikke.

Flertallet sier ja i Røros : 53% , 23 % sier nei. 14 % vet ikke.

Det er dødt løp i Os ja: 44% , nei 44% og 11 % vet ikke.

Flertallet sier nei i Holtålen. , 50% sier nei 39 % sier ja  og 12 % vet ikke:

Nesten alle som er intervjuet har kjennskap til sammenslåingsplanene, og mer enn halvparten av de spurte er opptatt av kommunesammenslåing.

På spørsmål om hva som blir bedre eller dårligere svarer seks av ti at kompetanse i kommunale fagmiljøer blir bedre. 53 prosent mener at næringsutvikling blir bedre:

Andelen som sier at ting blir bedre er høyest i Røros og Os og noe lavere i Holtålen:

Undersøkelsen viser at avstanden til helsetjenester, skole, sfo, barnehage, kultur, idrett og fritid er viktig. Mindre viktig er avstanden til rådhuset:

 

Annonse