Annonse
Nea Radio

Fylkesmannen: - Best med kommunesammenslåing

- Fortsett dialogen med tanke på kommunesammenslåing, var budskapet til Alf-Petter Tenfjord ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Foto: Nils Kåre Nesvold.

- Røros, Holtålen og Os står sterkere sammen enn hver for seg. Jeg vil utfordre dere til å fortsette dialogen med tanke på kommunesammenslåing. Det var hovedbudskapet til Alf-Petter Tenfjord hos Fylkesmannen under et felles formannskapsmøte for de tre kommunene mandag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

- Røros, Holtålen og Os står sterkere sammen enn hver for seg. Jeg vil utfordre dere til å fortsette dialogen med tanke på kommunesammenslåing. Det var budskapet til leder for kommunal og samordningsstaben hos Fylkesmannen, Alf-Petter Tenfjord, under et felles formannskapsmøte for Holtålen, Røros og Os mandag.

Han sa videre at Røros, Holtålen og Os vil kunne bli en såkalt "tyngdepunktskommune".

Vanskelig å stå alene

-  Å fortsette som egen kommune vil ikke bli som i dag. Samarbeid er bra er ingen enkel vei å gå, sa Tenfjord under sin presentasjon.

Han var tydelig på at kommunene står sterkere sammen enn hver for seg.  Fylkesmannen mener Holtålen bør gå sammen med Røros.

- Det er stor sårbarhet ved å stå alene og dere bør fortsette samtalene fram mot årsskiftet, mener Fylkesmannen.

Må vurdere standpunktene på nytt

Alf-Petter Tenfjord ba politikerne vurdere standpunktene sine på nytt.

- Den strategiske tenkningen må gjøres nå. Dere må være god på strategiske grep for å takle dette, sa Tenfjord, og viste at ved kommunesammenslåing vil de tre kommunene blant annet få et engangstilskudd på 35 millioner kroner og betydelige innsparinger i administrasjon.

Tenfjord roste Holtålen og Røros for å ha jobbet godt for å komme ut av Robek.

- Men dere har fortsatt et utsatt økonomi, la han til. Tenfjord sa videre at det er tidkrevende å jobbe interkommunalt.

- Å jobbe interkommunalt kan også være skjørt, og dere går en usikker vei videre, sa Tenfjord.

Han mener kommunene får utfordringer som de kanskje ennå har sett:

Stram økonomi i Holtålen

Rådmennene i Holtålen, Røros og Os gjennomgikk de økonomiske utfordringene for de neste åra. Og det var et dystert bilde de tre rådmennene presenterte.

Rådmann Marius Jermstad tok for seg utfordringene for Holtålen framover.

Med et resultatkrav på 1,5 millioner kroner i 2018 og 2 millioner i 2019 og 2020, blir det en manko på 1,35 millioner i 2018, 5,5 millioner kroner i manko i 2019 og en manko på 7,5 millioner kroner i 2020.

- Vi kan ikke drive med det vi driver med i dag enten vi slår oss sammen eller ikke, sa Jermstad.

Gruer seg for neste år

Også rådmannen i Røros, Bernt Tennstrand er bekymret for økonomien de tre neste åra.

- Jeg har allerede begynt å grue meg for å legge budsjett for 2018, sa han.

Neste år får Røros redusert handlingsrommet med 2 millioner kroner, i 2018 og 2019 blir det et handlingsrom på 6 millioner kroner for hvert år.

- En kommune som er på vei ut av Robek, står i fare for å gå inn i Robek igjen, sa Tennstrand.

Han sa at Røros har store utfordringer med fortsatt høye driftskostnader og for lav effektivitet enkelte steder. Videre sliter Røros med høye investeringer og stort låneopptak som belaster driftsbudsjettet og har ingen eller få fondsmidler tilgjengelig. Samtidig er det ventet vekst i ressurskrevende tjenester. Det arbeides kontinuerlig med nedbemanning og omplassering. Kirkelånet belaster også Røros kommune med omlag 3,5 millioner kroner.

- Videre har Verket Røros økte utgifter. Det er en verkebyll som vi jobber med, og det er ikke lett å få økonomien ved Verket til å gå rundt, sa Tennstrand.

Røros har også barnehagene stort merforbruk og trenger en større omstilling.  Rådmannen sa at det må arbeides med velferdsteknologi og om hvordan bli ledende og komme i front.

- Dette må løses i regionen dersom vi ønsker å henge med, sa Tennstrand. Han understreket også at ingen kommune må tape på at man inngår et interkommunalt samarbeid.

Også rådmannen i Os, Arne Svendsen, sa at kommunene må tenke større framover.

- Ordførerne må informere innbyggerne

Under debatten ba gruppeleder i Holtålen Arbeiderparti, Tore Børresen, ordførerne gå ut og fortelle innbyggerne hva som blir konsekvensene framover.

- Jeg tror ikke folkeavstemningen, der folk stemte med hjertet, ble riktig i forhold til utfordringene vi står overfor, sa Børresen.

Flere av formannskapsmedlemmene sa at kommunene står overfor store utfordringer framover og mente ordførerne må fortelle innbyggerne hvor dramatisk situasjonen er.

- Det er ikke enkelt å overkjøre folket, men det er en trend blant innbyggerne at de er mer positive til sammenslåing, sa ordfører i Holtålen, Jan Håvard Refsethås.

- Vi skal ikke snakke om omkamp. Det handler om å gi riktig informasjon. Da skjer det kanskje noe blant innbyggerne, sa Tore Børresen.

Annonse