ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Holtålen:

Ekstraordinært møte i dag

EKSTRAORDINÆRT MØTE: Kontrollutvalgets leder, Ann Elisabeth Hansvold regner med å kunne behandle revisjonsberetning for Holtålen kommune torsdag. Foto: Per Magne Moan

Klokken 10 torsdag formiddag samles kontrollutvalget i Holtålen for å behandle revisjonsberetning.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I dag er det ekstraordinært møte i Kontrollutvalget i Holtålen. Årsaken er behandling av årsregnskap og årsrevisjon.

Da utvalget møttes for å behandle dette i april, forelå det en såkalt negativ revisjonsberetning – noe som betyr at kommunen ikke har avlevert årsregnskap og beretning innen kommunelovens frister.

Revisor skrev i et brev til kontrollutvalget at de hadde mottatt regnskapet 1. april, men årsberetningen var fortsatt ikke levert.

– I henhold til kommunelovens paragraf 14-6 skal årsregnskapene avlegges senest 22. februar og årsberetningen senest 31. mars i henhold til kommunelovens paragraf 4-7. På grunn av sen avlevering av både regnskap og årsberetning har revisor ikke vært i stand t¡l å få revidert regnskapet innen fristen for avleggelse av revisors beretning som er satt til 19.04.2022. Vi har derfor avgitt en foreløpig negativ revisjonsberetning, het det brevet.

Kontrollutvalget utrykte at dette det var kritikkverdig da de møttes i april.

Nøkkelord

ANNONSE