ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Åpent bedehus:

Nye toner i Hommelvik

I tillegg til kunsttrykk vil det også selges kunstkort og eldre bilder og malerier fra bedehuset til inntekt for det nye orgelet. Foto: Malvik menighetsråd

«Kick-off» på salg av kunsttrykk til inntekt for nytt orgel i Hommelvik kirke.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Lørdag 12. september klokken 11:00, inviteres det til åpent bedehus i Hommelvik.

Menighetsrådet vil med dette, blant annet markere «kick-off» på salg av kunsttrykk til inntekt for nytt orgel i Hommelvik kirke.

Kunsttrykket er en tusjtegning, laget av kunstner Bjørg J. Eigard, og trykkene er signert og nummerert fra 1 til 100. Bildet nummer 1/100, vil bli solgt i bedehuset den 12. september.

Det vil også være salg av nydelige kort, med det samme motivet som kunsttrykket har. Kunstneren, Bjørg J. Eigard, vil også være til stede i bedehuset den 12. september, og hun vil fortelle om prosessen med å knytte sammen Hommelvik sin historie og finne noe av identiteten, noe som folk kjenner igjen i kunstverket.

I tillegg har bedehuskomiteen klargjort en god del eldre bilder og malerier fra bedehuset, som også skal selges til inntekt for nytt orgel.

Orgelet som i dag er i Hommelvik kirke, ble bygget i 1949 av firmaet J. H. Jørgensen i Oslo.

Orgelet i trenger sårt utskifting. Det er over 70 år siden det ble ferdigbygd, og det har ikke vært gjort noen restaureringer i løpet av orgelets levetid, kun helt enkle nødreparasjoner.

Den tekniske rapporten viser at orgelet begynner å bli nedslitt, det har mange tekniske feil og fungerer dessverre ikke slik det var tenkt.

Orgelet er bygd på en måte som var populært i første halvdel av 1900-tallet, men som ikke lenger er i bruk på grunn av alle utfordringene med vedlikehold.

Menighetsrådet er også bekymret for brannsikkerheten til orgelet, da det er mye av elektronikken i svakstrømspillebordet fra 1949 som svikter.

På bakgrunn av dette, har menighetsrådet i 2018 satt i gang det som har fått navnet «orgelaksjon». Orgelaksjonen er en aksjon, for å få inn nok penger til anskaffe et nytt orgel. Et nytt kirkeorgel til Hommelvik kirke, vil koste anslagsvis 4,5 millioner.

Et nytt orgel, vil gi nye toner i Hommelvik, og det vil holde i mange generasjoner fremover. Det vil være til glede for alle som benytter kirken; både den faste menigheten, konfirmanter, musikkelever, konsertgjengere og alle som er innom kirken ved viktige anledninger i livet. Kirkas sentrale posisjon i tettstedet gjør at et godt orgel er en viktig investering som mange vil få glede av.

Lørdag 12. september klokken 11:00 inviterer altså menighetsrådet til åpent bedehus. I tillegg til kunsttrykk, kunstkort og eldre bilder og malerier fra bedehuset, vil det selges kaffe og noe å bite i. Arrangementet er selvfølgelig i forhold til de gjeldende smittevernregler, og alt av inntekt vil gå uavkortet til orgelaksjonen.

Det vil i tiden fremover bli arrangert ulike typer konserter og arrangement til inntekt for nytt orgel i Hommelvik kirke, og det vil også bli opprettet en digital innsamlingsaksjon. Vi håper mange møte opp når det skal være åpent bedehus den 12. september, og at mange ønsker å bidra økonomisk. Enten til kontonummer 4218 85 0898, eller via Vipsnummer 131828.

Nøkkelord

ANNONSE