ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Nye tiltak på grensen til Norge for å begrense importsmitte

Obligatorisk Covid-testing for alle reisende til Norge.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

For å begrense importsmitten, har regjeringen besluttet å innføre obligatorisk Covid-testing for alle reisende til Norge. For å muliggjøre dette i størst mulig grad, opprettes det teststasjoner på utvalgte grenseoverganger, mens en rekke overgangssteder stenges.

De reisende gjennomfører Covid-test ved ankomst til landet der det er opprettet teststasjoner. Dersom man ankommer landet ved grenseoverganger der det ikke er opprettet teststasjoner, har man 24 timer på seg til å ta en test i den kommunen man skal oppholde seg.

Grenseoverganger i Trøndelag

Grenseovergangen ved Storlien, og Trondheim lufthavn Værnes, skal holdes åpne og vil bli bemannet med helsepersonell som utfører smittetest.

Grenseovergangene Sandvika/Ådalsvollen og Vauldalen skal holdes åpne. Her vil politiet/Heimevernet informere de reisende om at de skal ta Covid- test snarest, og senest innen 24 timer etter grensepassering.

Resterende grenseoverganger i Trøndelag er stengt for innreise, unntatt for de som omfattes av unntaksbestemmelsene.

Registrering av innreisende videreføres

Politiet oppfordrer på det sterkeste at reisende benytter seg av grenseoverganger hvor teststasjoner er etablert. Dette bidrar til å begrense importsmitten til Norge. Det forventes mer kø ved de grenseovergangene som holder åpent, og vi ber publikum om å planlegge for dette.

Inntil videre er det ingen begrensninger på utreise fra Norge på noen av grenseovergangsstedene.

Nøkkelord

ANNONSE