ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ny verneforskrift for Øvre Forra

ØVRE FORRA naturreservat får ny verneforskrift. Foto: Statsforvalteren i Trøndelag

Verneforskriften for Øvre Forra naturreservat blir revidert.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er Statsforvalteren i Trøndelag som nå vil revidere verneforskriften for det som er et av Norges største naturreservat.

Verneområdet ligger i de fire kommunene Levanger, Stjørdal, Meråker og Verdal og fikk i 2002 såkalt Ramsar-status som et internasjonalt viktig våtmarksområde.

Den eksisterende verneforskriften for Øvre Forra naturreservat er fra 1990. To nyere naturreservat ligger inntil Øvre Forra. Grønningen ble vernet i 2011 og Feren i 2014, og begge har mer oppdaterte vernebestemmelser.

Alle de tre områdene blir mye brukt til friluftsliv både sommer og vinter, og ved kryssing av grensene mellom dem må besøkende i dag forholde seg til ulike bestemmelser.

- Gjennom prosessen med revisjon av verneforskriften for Øvre Forra ønsker vi å harmonisere bestemmelsene for de tre nærliggende naturreservatene, heter det i ei pressemelding fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Fristen for innspill til oppstartsmeldinga er satt til 15. august. To uker seinere, 1. september, skal det være et åpent møte om arbeidet med fornying av verneforskriften. Høringa av nytt forslag til verneforskrift blir gjennomført i løpet av høsten/vinteren, skriver Statsforvalteren.

ANNONSE