ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Går fra Rørosmuseet til kommunen:

Ny verdensarvkoordinator

Foto: Privat.

Røros kommune har tilsatt Odd Sletten som ny verdensarvkoordinator. Odd kommer fra stillingen som museumsdirektør hos MiST Rørosmuseet hvor han har jobbet siden 2011.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 25.11.2021 kl 07:28

- Odd har et omfattende nettverk innenfor alle relevante instanser for forvaltning og utvikling av verdensarven, og han vil bidra til å løfte forvaltningen av og verdiskapingen i tilknytning til verdensarven enda et steg videre. Vi er veldig glad for å få med Odd Sletten på laget, sier Røros kommune i en pressemelding.

Røros kommune er arbeidsgiver for verdensarvkoordinator for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Torfinn Rohde har innehatt denne stillingen, men fra nyttår går han over i pensjonistenes rekker.

Verdensarvkoordinatorens kjerneoppgave er å identifisere, beskytte og forvalte kulturarv av fremstående universell verdi. I tillegg er dette en avgjørende viktig funksjon for å initiere og bidra til faglig god forvaltning, formidling og utvikling av verdensarven. Ikke minst er stillingen viktig for å knytte sammen arbeidet som de ulike kommunene innenfor Circumferensen jobber med.

– Verdensarvstatusen har svært stor betydning for Rørosregionen, og jeg ser fram til å få sitte sentralt i arbeidet med å forvalte statusen videre, både i vernearbeidet og i utviklingsarbeidet i regionen, sier Odd Sletten.

– Det er selvsagt litt vemodig å forlate Rørosmuseet og den dyktige staben der, men jobben som verdensarvkoordinator er både utfordrende og spennende, i skjæringspunktet mellom vern og utvikling, og i samarbeidet mellom fem kommuner, to fylkeskommuner og Sametinget. Verdensarvrådet er en viktig samarbeidsarena som har fungert svært godt. Jeg gleder meg til å ta over stafettpinnen etter Torfinn Rohde som har gjort en strålende innsats i de årene han har vært koordinator, og jeg ser fram til å kunne videreføre det gode arbeidet som mange parter har bidratt til gjennom de siste årene, avslutter påtroppende verdensarvkoordinator Odd Sletten.

Nøkkelord

ANNONSE