Annonse
Nea Radio

Camilla er ny reindriftsdirektør

Camilla Knutsen er ny reindriftsdirektør. Foto: Fylkesmannen

Camilla Knutsen (41 år) fra Røros, er ansatt som reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag. Hun får ansvar for å følge opp ei naturbasert næring med ca. 40.000 rein som utøves over store deler av Trøndelag og i flere av fylkene sør for oss.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 16.05.2020 kl 11:22

Annonse

Knutsen har jobbet i reindriftsforvaltningen siden 2006. Hun har vært konstituert som direktør siden februar i år. I 2014 ble reindriftskontorene slått sammen med fylkesmannsembetene. Siden sammenslåingen av daværende Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag har avdelingen vært representert på Snåsa og Røros, med i alt åtte ansatte. Avdelingen har ansvar for forvaltning av all reindrift i Trøndelag og sørover.

-Jeg ser frem til å fortsette med de viktige oppgavene som avdelingen utfører. Vår hovedoppgave er å ivareta reindriftas interesser og dermed sikre fortsatt sør-samisk språk og kultur, sier Camilla Knutsen.

Fakta om reindriftsdirektøren:

Navn: Camilla Knutsen
Alder: 41 år
Aktuell: Nytilsatt reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag
Leder for: Åtte ansatte, som er fordelt på kontoret på Snåsa og Røros
Hovedoppgave: Bidra til at den nasjonale reindriftspolitikken blir iverksatt og fulgt opp

En av to


Knutsen blir nå en av tre reindriftsdirektører i landet, da Fylkesmannen i Troms- og Finnmark og Fylkesmannen i Trøndelag har egne reindriftsavdelinger. I tillegg har Landbruksdirektoratet en reindriftsdirektør. (I Nordland er landbruksavdelingen og reindriftsavdelingen slått sammen til en avdeling). Avdelingen er faglig underlagt Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet.

-Jeg er veldig glad for at Camilla har takket ja til jobben som reindriftsdirektør. Med denne ansettelsen har vi sikret oss en faglig sterk leder med sterk motivasjon for og evne til å sette den nasjonale reindriftspolitikken ut i livet, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Førstelinje for næringa


Hovedoppgaven til reindriftsavdelingen å bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken, som er å bidra til ei økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. Blant annet er avdelingen førstelinje opp mot reindriftsutøverne, de veileder i forbindelse med etablering og overføring av siidaandeler, gir råd i gjerdesaker, godkjenner bruksregler, er sekretariat for reinmerkenemndene og bidrar til reindriftsbasert næringsutvikling. En annen sentral oppgave er å ivareta viktige interesser for reindriftsutøverne i saker etter plan- og bygningsloven, eksempelvis kommunale arealplaner.

Nøkkelord