ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Malvik:

Nye og mer inngripende koronarestriksjoner

Malvik:Skjerper restriksjonene. Foto: Malvik Kommune

Formannskapet vedtok tirsdag strenge begrensninger i kampen mot viruset.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Tirsdag 1. juni ble det vedtatt endring i midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Malvik kommune i ekstraordinært formannskap.

Endringen presiserer at det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne over 20 år innendørs. Det samme gjelder innendørs fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Serverings- og skjenkesteder

· Alle serverings- og skjenkesteder skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

· Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke slippe inn gjester etter klokken 22.00, og skjenking av alkohol skal opphøre klokken 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk skal opphøre senest 30 minutter etter dette.

· Alkoholholdig drikk kan kun serveres i forbindelse med middagsmåltid, det vil si minimum hovedrett.

· Malvik kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jamfør smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Kollektivreiser og bruk av munnbind

· Reisende i kollektivtransporten (buss og tog) skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

· Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Munnbind i drosje og registrering av reisende

· Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren går ut av drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen.

· Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind.

· Det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke er hentet på samme adresse eller tilhører samme husstand.

· Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester med videre

· Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

· Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikt til bruk av munnbind

· Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på følgende steder:

- i butikker

- i fellesarealene på kjøpesentre

- på serveringssteder med og uten skjenkebevilling

- i tros- og livssynslokaler

- i lokaler for kultur-, sports og fritidsaktiviteter

· Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

· Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

· I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder ikke plikten utøver under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.

Avstandskrav på treningssentre og fysikalske institutt og lignende

· Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent dersom det sørges for at det overholdes minst to meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet.

Påbud om registrering av kunder ved treningssentre

· Treningssenter, både betjente og ubetjente, skal registrere alle kunder ved ankomst med navn og telefonnummer.

Begrensning av antall personer på privat arrangement på offentlig sted

· Selv om kravene til avstand i nasjonal koronaforskrift § 13c blir oppfylt, er maksimalt antall deltagere på privat arrangement i offentlig leid lokale/på offentlig område maksimalt 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter for voksne

· Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne over 20 år innendørs. Det samme gjelder innendørs fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

· Organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

Påbud om hjemmekontor

· Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

· Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten

Anbefalinger

Rådmannen vil understreke viktigheten av at innbyggerne i Malvik kommune til enhver tid følger gjeldende forskrifter samt nasjonale og lokale råd. Rådmannen understreker viktigheten av at Malviks innbyggere er lojale i forhold til å:

- begrense antall ukentlige sosiale kontakter ut over egen husstand til et minimum

- begrense unødige reiser over kommunegrensen i størst mulig grad

Nøkkelord

ANNONSE