ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Vil styrke sjøfolks rettigheter

Publisert: 08.03.2019 kl 20:09

Regjeringen foreslår å styrke sjøfolks arbeidsrettigheter.

– Vi foreslår nå flere endringer i skipsarbeidsloven. Endringene kan bidra til å gjøre arbeid til sjøs enda mer attraktivt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lovforslaget kommer som følge av et nytt EU-direktiv om sjøfolks arbeidsrettigheter. Direktivet er et resultat av flere års arbeid og dialog med partene i arbeidslivet på europeisk nivå.

Noen av hovedpunktene i lovforslaget er:

Et nytt kapittel i skipsarbeidsloven om sjøfolks rettigheter ved virksomhetsoverdragelser. Kapitlet innebærer blant annet et styrket stillingsvern, og en tydeliggjøring av tillitsvalgtes rettsstilling ved virksomhetsoverdragelser.
En utvidet informasjons- og drøftingsplikt når arbeidsgiver vurderer å gå til masseoppsigelse av sjøfolk.
Endringer i lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) om partenes mulighet til å tariffeste andre løsninger enn det som følger av skipsarbeidsloven. Endringene viderefører samtidig partenes avtalefrihet innenfor rammen av de nye direktivforpliktelsene.

Vis alle notiser

ANNONSE