Annonse

Siste nytt

Viderefører rektorutdanninga

Publisert: 27.03.2019 kl 18:51

Regjeringen viderefører rektorutdanninga i fem nye år, fram til 2025.
– Vi vet at skolelederens kompetanse er en av nøklene til å heve og utvikle kvaliteten i skolen. Skolen trenger ledere som er trygge i rollen, men også ledere som kan dyrke frem et profesjonsfelleskap som kommer elevene til gode. Rektorutdanningen er et viktig bidrag for å utvikle slike skoleledere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
Rektorutdanninga er et statlig finansiert videreutdanningstilbud til rektorer og andre skoleledere i grunnopplæring og videregående opplæring. Avdelingsledere og inspektører kan derfor også søke. Formålet er at deltakerne skal lære mer om ledelse og utvikle lederskapet sitt.
– Den siste evalueringen av rektorutdanningen viser at deltakerne er svært godt fornøyd. De opplever at kvaliteten på utdanningen er god, men det viktigste er at de sier at den er relevant for egen praksis. Mange svarer også at de har forandret egen praksis som følge av utdanningen, sier Sanner i ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Vis alle notiser