ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Utredning om melkeproduksjon på flere kvoter

Publisert: 01.03.2018 kl 15:35

Arbeidsgruppa som har vurdert mulige endringer i regelverket for kvoteordningen for melk har nå levert sin rapport. Arbeidsgruppa har vurdert en rekke konkrete forslag til endring av regelverket for kvoteordningen for melk.
Ved behandlingen av jordbruksmeldingen ba flertallet i Næringskomiteen om at det skulle nedsettes et utvalg som skulle vurdere mulige endringer i kvoteregelverket. Dette var knyttet til komiteens merknad om at det hvert år betales betydelige beløp fra den aktive delen av melkeproduksjons­næringen til bønder som har sluttet med melkeproduksjon. (Landbruks- og matdepartementet)

Vis alle notiser

ANNONSE