Annonse

Siste nytt

Trøndelag Høyre om desentralisert utdanning

Publisert: 24.05.2019 kl 10:19

Trøndelag Høyre foreslår at Trøndelag fylke går i dialog med Nord Universitet for å utvikle en samarbeidsmodell mellom fylke og universitet som kan styrke den desentraliserte utdanninga. Universitetskommune-samarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune og universitetsskolesamarbeidet mellom NTNU og Trøndelag fylke kan være en god inspirasjon for utviklingen av en slik modell, mener lokallaget.

Trøndelag Høyre vil be regjeringen gjennomgå finansieringsmodell og rammeverk for universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner med sikte på å avklare om dette er tilpasset behovet for desentralisert høyere profesjonsutdanning.

Vis alle notiser