ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Tre nye utvalgte kulturlandskap i Trøndelag

Publisert: 22.06.2018 kl 15:29

Tre nye områder i Trøndelag er nå godkjent som utvalgte kulturlandskap. Økt satsing på Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet, heter det i ei melding fra Fylkesmannen i Trøndelag.

De nye områdene er Klevgardan i Oppdal og Frostating i Frosta, mens Austråttlandskapet skal utredes nærmere og står oppført for godkjenning i 2019. Dermed har Trøndelag sju utvalgte kulturlandskap som dekker både fjellbygdene, fjordbygdene med det store jordbrukslandskapet og kystlandskapet.

Satsingen Utvalgte kulturlandskap er et samarbeid og spleiselag mellom landbruks- og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. Gjennom satsingen ønsker man å løfte fram områder som har nasjonalt viktige kulturminner, naturtyper og jordbrukslandskap.

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-mat/Nyheter-landbruk-og-mat/2018/06/Utvalgte-kulturlandskap--nye-omrader-i-Trondelag/

Vis alle notiser

ANNONSE