Annonse

Siste nytt

Tilsyn med barnevernet

Publisert: 18.06.2021 kl 22:15

Statsforvalteren i Trøndelag oppretter tilsyn med barnevernstjenesten i Midtre Namdal. Det skjer etter vedvarende lovbrudd. Ved årsskiftet hadde tjenesten fristbrudd i 65 % av undersøkelsessakene. På samme tid var det høyt sykefravær i barnevernstjenesten. Situasjonen har vedvart i 2021.

– Det er bekymringsfullt at det tar for lang tid før barns omsorgssituasjon blir undersøkt. I verste fall kan fristoverskridelsene føre til at barna ikke får den hjelpen eller beskyttelsen de har krav på, sier Frode Kvittem, avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Vis alle notiser