ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Svært positivt resultat for Selbu kommune

Publisert: 17.02.2022 kl 14:08

Regnskapsresultatet for Selbu kommune 2021 viser et netto driftsresultat på 21,3 mill kr. Av dette avsettes 6,9 mill kr til bruk på øremerkede formål mens 14,4 mill kr avsettes til disposisjonsfond.

- Sett i lys av manglende utbytteinntekter fra Selbu Energiverk i 2021 og ekstra driftsutfordringer knyttet koronapandemi er dette et meget godt resultat. Det gode driftsresultat tilskrives høyere skatteinngang enn forventet, noe øking i rammeoverføring ved årsslutt og en positiv effekt av pensjonsavregningene i 2021, opplyser konst. kommunedirektør Geir Håvard Mebust i en pressemelding.

Vis alle notiser

ANNONSE