ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Styrker samhandling med nye fylkeskommuner

Publisert: 13.12.2018 kl 00:28

– Regjeringen følger opp arbeidet med regionreformen og vil styrke samhandlingen innad i staten og mellom fylkeskommunen og staten. Derfor har vi bedt Difi gå gjennom inndelingen av regional stat og gi oss noen råd, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I dag fikk statsråden rapporten fra Difi som tar for seg den regionale inndelingen av statlig virksomhet. Fra 1.1. 2019 har vi 10 fylkesmannsembeter i Norge, og fra 1.1.2020 har vi 11 fylkeskommuner. Det gir behov for å sikre godt samarbeid både innad i staten og mellom staten og fylkeskommunene.

– Jeg har sett fram til å motta rapporten om regional inndeling og få anbefalingene til Difi om hvordan vi framover kan sikre folk best mulige tjenester. I dag har regionale statsetater ulik inndeling, men det er først nå vi får et helhetlig faktagrunnlag som kan fortelle oss noe om hvilke utfordringer vi står overfor, sier Mæland.

Vis alle notiser

ANNONSE