Annonse

Siste nytt

Strømstøtte til Merkur-butikker

Publisert: 22.11.2022 kl 10:53

Det er enighet på Stortinget om å bevilge 23 millioner kroner til ei foreløpig, rammestyrt strømstøtte for å hjelpe små distriktsbutikker som slit med høge strømpriser. Nå blir forslag til regelverk for ordninga sendt ut på høring. Målet er å få pengene ut til butikkene før jul.

- Mange små daglegvarebutikkar i distrikta har opplevd ei formidabel auke i straumrekningane denne hausten. Det er ein reell fare for at fleire må legge ned drifta viss dei ikkje får hjelp. Eg er difor glad for at det er semje i Stortinget om å løyve 23 millionar kroner til denne ordninga, og vi jobbar iherdig for at pengane skal nå ut til butikkane før jul, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Vis alle notiser