ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Skal gjennomgå reindriftsloven

Publisert: 30.10.2018 kl 17:56

Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har oppnevnt et lovutvalg som skal gjennomgå reindriftsloven.

– Utvalget skal se på interne forhold i reindrifta, og kan foreslå ytterligere endringer som sikrer prosesser som er forankret og har legitimitet i reindrifta. Utvalget skal også se på skillet mellom privatrettslig styring og offentligrettslig forvaltning, samt vurdere siida-andelens stilling. Utvalget skal foreslå endringer som vil styrke arealvernet i reindriften og se på lovbestemmelser knyttet opp mot reintall, sier sametingspresident Aili Keskitalo i ei pressemelding.

Vis alle notiser

ANNONSE