Annonse

Siste nytt

Samarbeid om skogforskning

Publisert: 10.02.2019 kl 23:38

Statskog og NIBIO inngår et tettere samarbeid om skogforskning for å gjøre norsk skogsdrift mer økonomisk og miljømessig bærekraftig.
Formålet er å bidra til en mer presis hogst gjennom bedre skjøtsel, reduserte kjøreskader og mindre svinn. - Forskere skal sammenligne data fra hogstmaskiner med forventet tilvekst og hogst i programmet GEOSKOG, et prognoseverktøy som ser skogen 100 år fram i tid, sier skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Vis alle notiser