Annonse

Siste nytt

Reineierne anker til Høyesterett

Publisert: 26.08.2020 kl 11:49

Reineierne på Fosen anker gyldigheten av å sette opp vindturbiner på Storheia og Haraheia til Høyesterett. De fikk en erstatning på til sammen 89,5 millioner etter en dom i Frostating lagmannsrett i juni i år, fordi viktige beiteområder har gått tapt. Denne delen av dommen ankes ikke. Reineier Arvid Jåma sier det er viktig for reineeierne at Høyesterett behandler gyldigheten av vindkraftutbygginga.

Vis alle notiser

Annonse