ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Regjeringa med milliontildelinger

Publisert: 17.12.2018 kl 14:15

Regjeringa har tildelt Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) 36,56 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2019. Tilskuddet skal bidra til at Antidoping Norge gjennom sin virksomhet kan bekjempe doping og fremme en ærlig og dopingfri idrett.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) får 716 millioner kroner i spillemidler for 2019. Dette er en økning på 5 millioner kroner fra 2018.

ExtraStiftelsen får 101,3 millioner kroner i forskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS.

(Kulturdepartementet)

Vis alle notiser

ANNONSE