ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Prosjekt for å fremme god helse hos rein

Publisert: 06.03.2022 kl 21:40

Det skal gjennomføres et nasjonalt prosjekt for å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd hos tamrein.
Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) ble enige om å iverksette prosjektet «En nasjonal helsetjeneste for rein» i forbindelse med forhandlingene om reindriftsavtalen for 2022/2023.
- Regjeringen sender med dette et tydelig signal om at vi tar dyrehelse- og velferd blant dyra i reindriftsnæringen på alvor, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.
Reindriftsnæringen står overfor mange utfordringer, blant annet klimaendringer, vanskelige snøforhold, låste beiter og tap av beiter. Dette kan gi flere helserelaterte utfordringer hos dyra.
- En bred og systematisert helseovervåking og kunnskapsutvikling om helse- og velferd hos tamrein er derfor svært viktig, sier Sandra Borch.

Vis alle notiser

ANNONSE