ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Pensjonsavtale

Publisert: 03.03.2018 kl 20:12

NTB melder at det nå er enighet om ny pensjon for 800.000 i stat og kommune.
Etter det NTB erfarer, innebærer den nye avtalen at ansatte i offentlig sektor får en AFP-ordning etter mønster av den som er i privat sektor. I det offentlige i dag er AFP-ordningen en ren tidligpensjonsordning for dem som må gå av tidlig, og de ansatte kan ikke som i privat sektor både ta ut AFP og jobbe ved siden av fra 62 år. Nå skal også offentlig ansatte få den muligheten, og AFP-utbetalingene vil bli et livsvarig påslag til folketrygden. I tillegg er det sikret en såkalt betinget tjenestepensjon i bakhånd. Den vil gi rett til et livsvarig tillegg i folketrygden for dem som ikke har rett til ordinær AFP, noe som var et av arbeidstakerorganisasjonenes viktigste krav i forhandlingene. (NTB)

Vis alle notiser

ANNONSE