ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Omdelingsfrekvens for post: Samferdselsdepartementet arrangerer høringsmøte

Publisert: 05.03.2018 kl 19:01

Folk og næringsliv tar i stadig større grad i bruk digitale tjenester i sin kommunikasjon. Som en konsekvens av dette har brevvolumet blitt mer enn halvert siden år 2000, og det er forventet ytterligere en halvering frem mot 2025. Samferdselsdepartementet arrangerte mandag høringsmøte om regjeringens forslag til endringer i omdelingsfrekvensen for post. I tillegg til å orientere om forslaget, var hensikten å svare på spørsmål fra organisasjoner, næringsliv og andre. (Samferdselsdepartementet)

Vis alle notiser

ANNONSE