ANNONSE
Annonse

Siste nytt

Økt tilskudd til rekruttering av fastleger

Publisert: 29.10.2018 kl 10:19

Helse- og omsorgsdepartementet har økt årets tilskudd til rekruttering av fastleger.
Tilskuddet er økt med 4,9 mill. kroner. Kommuner som har rekrutteringsvansker og som ikke har fått tildelt tilskudd tidligere i år, kan nå søke om midler etter gjeldende regelverk.
Det kan gis tilskudd til tre formål:
Etablering av nyopprettet fastlegeavtale med få eller ingen innbyggere på listen/ hvor det kan dokumenteres rekrutteringsutfordringer. Dette etableringstilskuddet er på inntil kr. 200 000.
Tilrettelegging for spesialistutdanning i allmennmedisin for både nyansatte og etablerte leger i kommunen når dette vil bidra til bedre stabilitet og rekruttering.
Andre kompetansehevende tiltak i allmennlegetjenesten, som vil bidra til å bedre stabilitet og rekruttering.
(Fylkesmannen i Trøndelag)

Vis alle notiser

ANNONSE