ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Siste nytt

Ny visjon for det nordiske kraftmarkedet

Publisert: 22.11.2018 kl 20:03

Ved det nordiske energiministermøtet i Lund i mai 2018 ble de nordiske energiministrene enige om at en visjon for det nordiske kraftmarkedet må formuleres. I dag startet dette arbeidet, på det første nordiske elmarkedsforumet i Stockholm. Beslutningen om å utvikle en visjon bygger på et forslag i rapporten "Strong today, Stronger Tomorrow" fra 2017, om fremtiden til det nordiske energisamarbeidet.

Ønsket om en ny visjon har vokst frem som et resultat av at elektrisitetssektoren i Norden gjennomgår store endringer i forbindelse med omleggingen mot lavutslippssamfunnet. Dette stiller store krav til det nordiske kraftmarkedet og samarbeidet mellom de nordiske landene. EU arbeider samtidig med utviklingen av en europeisk energiunion. Denne vil ha en direkte påvirkning på det nordiske kraftmarkedet. Derfor er det viktig at de nordiske landene har en felles forståelse av hvordan de vil at kraftmarkedet skal utvikles videre.

- Jeg er glad for at de nordiske landene nå går sammen for å føre det nordiske kraftmarkedssamarbeidet fremover. Vårt felles nordiske kraftmarked er et eksempel til etterfølgelse, og viser hva vi kan få til når vi samarbeider i Norden. Nå er det tid for å ta et neste steg i kraftmarkedssamarbeidet vårt. For å nå våre mål om økt elektrifisering og lavere utslipp er det avgjørende at vårt felles kraftmarkedet utvikles og tilpasses fremtidige behov, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Vis alle notiser

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.