Annonse

Siste nytt

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

Publisert: 10.04.2019 kl 19:18

Arbeids- og sosialdepartementet la onsdag fram lovforslaget til nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor.
Den nye pensjonsløsningen skal gjøre det enklere for offentlig ansatte å kompensere for effekten av levealdersjusteringen ved å stå lenger i jobb. Offentlig ansatte skal få et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker. Den nye alderspensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år og fritt kombineres med arbeid. Proposisjonen inneholder også overgangsregler fra dagens til nye ordninger.

Vis alle notiser